העסקת עובדים זרים

איך מעסיקים כיום עובד זר על פי החוק?

החל מינואר  2009 הוחל חוק חדש על פיו: העסקה של עובדים זרים בענף הסיעוד, מחייבת עובדים זרים ומעסיקים סיעודיים, רישום בלשכה פרטית בעלת רישיון והיתר בענף הסיעוד. תהליך הרישום מצריך הן את העובד והן את המעסיק,  לחתום על טופס בקשה באחת מהלשכות. עם החתימה על הטופס, הלשכה מחויבת למסור לעובד ולמעסיק מכתב השמה המאשר את ההרשמה של העובד והמעסיק. האישור בכתב צריך להופיע בשתי שפות, בעברית ובשפה המובנת לעובד.

הלשכה הפרטית אינה רשאית לגבות תשלום כלשהו מהמעסיק או מהעובד הזר בגין עצם הרישום. אך רשאית לגבות עד 70 שקל בחודש מהמעסיק עבור שירותים שהיא חייבת לספק, כגון: ביקורים רבעוניים בבית המטופל, סיוע בפתרון בעיות בהעסקה, סיוע בהסדרת ביטוחים ובהארכת תוקף היתרים ואשרות וכדומה. 

כמו כן רשאית הלשכה לגבות עד 2000 שקל מהמעסיק במקרה של תיווך או השמה של עובד זר חדש לעבודה.
אך לא תהיה רשאית לגבות סכום נוסף על דמי התיווך הנ"ל במשך שנה מיום ההשמה, גם אם תתווך עובד זר חילופי. הלשכה אינה רשאית לגבות סכום כלשהוא מעובד זר בעד פעולת תיווך או השמה שבוצעה לאחר הגעתו של העובד לישראל. 

רישום עובד בלשכה פרטית – אינו כובל את המעסיק או את העובד ללשכה, ושניהם רשאים לעזוב לשכה פרטית ולעבור להירשם אצל לשכה פרטית אחרת, ללא הגבלה.

הלשכה הפרטית תעביר לרשות ההגירה במשרד הפנים את פרטי העובדים הזרים והמעסיקים שנרשמו אצלה. הרשות תבדוק את הפרטים ותודיע ללשכה, תוך 7 ימים על אישור/אי אישור ההעסקה. 

הלשכה המבקשת תעביר לעובד ולמעסיק את תשובת הרשות. במידה והרשות לא אישרה את ההעסקה, על המעסיק והעובד להפסיק את ההעסקה ולפעול בהתאם לרשום בהודעת הרשות.

במקרה של פיטורי העובד הזר על ידי המעסיק, עליו לדווח ללשכה. במידה והעובד הזר הוחלף על ידי עובד חדש, על המעסיק לקבל מכתב השמה חדש מהלשכה הפרטית.

למידע נוסף התקשרו עכשיו! 04-8247347 | 054-2333173 | 054-2333172